Bondi Beach - Australia



An exemple of what sea spray can do to nice bikes. 

Thks Néni